สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  129
  โพสต์:
  1,155
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  120
  โพสต์:
  780
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  971
  maimoo ล่าสุด: วิธีฝึกมโนมยิทธิ 2 วิธี maimoo, 1 มีนาคม 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  17,935
 3. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  18,652
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  18,928
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  45,004
 6. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  28,376
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  18,705
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  19,059
 9. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  70,081
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  26,416
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  18,193
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  112
  เปิดดู:
  25,662
 14. ตอบ:
  292
  เปิดดู:
  60,226
 15. ตอบ:
  64
  เปิดดู:
  13,373
 16. ตอบ:
  47
  เปิดดู:
  10,452
 17. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  206
 18. ตอบ:
  94
  เปิดดู:
  1,002
 19. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  1,503
 20. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,530
 21. ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  21,505
 22. miracledeeds
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  480
 23. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  4,864
 24. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,016
 25. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  998
 26. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  952
 27. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  920
 28. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,146
 29. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,023
 30. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  777
 31. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  929
 32. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  902
 33. Panyawa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  861
 34. thanapanyo
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,439
 35. NAMOBUDDHAYA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  648
 36. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,549
 37. ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  7,907
 38. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,170
 39. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  11,779
 40. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  7,506
 41. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  4,138
 42. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  8,278
 43. Thunpicha
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,452
 44. สายชลธาร
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,169
 45. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,049
 46. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  977
 47. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  9,109
 48. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  3,308
 49. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  13,237
 50. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,299
 51. dhammashare
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  6,643
 52. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  6,353
 53. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  87,644
 54. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,301
 55. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  7,474
 56. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,775
 57. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  7,274
 58. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,324
 59. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  3,576
 60. aonlin
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  6,434
 61. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  5,640
 62. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  6,435

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...