สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  120
  โพสต์:
  780
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  971
  maimoo ล่าสุด: วิธีฝึกมโนมยิทธิ 2 วิธี maimoo, 1 มีนาคม 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  16,716
 3. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  17,748
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  18,087
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  42,792
 6. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  27,187
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  17,927
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  18,431
 9. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  69,140
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  25,140
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  17,499
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  214
  เปิดดู:
  49,307
 14. ตอบ:
  60
  เปิดดู:
  10,090
 15. ตอบ:
  95
  เปิดดู:
  4,373
 16. ตอบ:
  69
  เปิดดู:
  19,448
 17. ตอบ:
  42
  เปิดดู:
  8,401
 18. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,038
 19. ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  19,052
 20. miracledeeds
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  209
 21. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,308
 22. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  510
 23. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  475
 24. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  477
 25. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  509
 26. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  605
 27. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  514
 28. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  502
 29. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  567
 30. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  514
 31. Panyawa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  464
 32. thanapanyo
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,095
 33. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,002
 34. NAMOBUDDHAYA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  478
 35. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,968
 36. ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  7,066
 37. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,869
 38. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  11,009
 39. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  6,957
 40. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,572
 41. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  8,005
 42. Thunpicha
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,173
 43. สายชลธาร
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,721
 44. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,650
 45. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  789
 46. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  7,185
 47. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  3,112
 48. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  11,793
 49. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,090
 50. dhammashare
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  6,262
 51. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  5,529
 52. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  77,191
 53. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,079
 54. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  6,976
 55. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,502
 56. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  6,813
 57. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,121
 58. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  3,352
 59. aonlin
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  5,883
 60. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  5,255
 61. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  6,105
 62. yookuso
  ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  8,220

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...