เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  2,007
  โพสต์:
  19,210
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  893
  โพสต์:
  6,790
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  805
  โพสต์:
  8,549
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  945
  โพสต์:
  8,876
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  863
  โพสต์:
  10,060
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  107
  โพสต์:
  2,675
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  693
  โพสต์:
  11,039
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,690
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  377
  โพสต์:
  1,484
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  143
  เปิดดู:
  7,880
 2. ตอบ:
  299
  เปิดดู:
  56,526
 3. ตอบ:
  378
  เปิดดู:
  69,159
 4. ตอบ:
  48
  เปิดดู:
  10,078
 5. ตอบ:
  43
  เปิดดู:
  14,703
 6. ตอบ:
  218
  เปิดดู:
  27,964
 7. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  3,151
 8. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,723
 9. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  12,793
 10. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  758
 11. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,306
 12. Dhammachat
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  894
 13. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  625
 14. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  8,546
 15. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  791
 16. Karnmai
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  279
 17. สหายแห่งธรรม
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  1,003
 18. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  6,899
 19. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,510
 20. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,535
 21. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,073
 22. "อริยมรรค"
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,219
 23. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,225
 24. ก้านไม้
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  1,808
 25. ตอบ:
  57
  เปิดดู:
  24,678
 26. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,794
 27. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  8,525
 28. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,554
 29. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,321
 30. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,036
 31. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  835
 32. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,363
 33. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,638
 34. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,751
 35. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,337
 36. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,493
 37. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  6,610
 38. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  7,960
 39. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,741
 40. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  5,704
 41. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  8,212
 42. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,986

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...