เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  2,010
  โพสต์:
  22,498
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  894
  โพสต์:
  7,125
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  898
  โพสต์:
  11,303
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  944
  โพสต์:
  8,915
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  863
  โพสต์:
  10,457
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  107
  โพสต์:
  2,676
  ใจแก้วนะ ล่าสุด: พระไตรปิฎกเสียง ใจแก้วนะ, 27 มีนาคม 2023
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  693
  โพสต์:
  11,047
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,692
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  377
  โพสต์:
  1,484
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  386
  เปิดดู:
  81,131
 2. ตอบ:
  365
  เปิดดู:
  19,052
 3. ตอบ:
  380
  เปิดดู:
  67,974
 4. คุณโมเย
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  99
 5. ตอบ:
  319
  เปิดดู:
  36,696
 6. ตอบ:
  83
  เปิดดู:
  14,400
 7. ตอบ:
  42
  เปิดดู:
  16,554
 8. ตอบ:
  51
  เปิดดู:
  16,699
 9. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,922
 10. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,564
 11. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  438
 12. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  9,768
 13. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,136
 14. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,139
 15. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  4,533
 16. Dhammachat
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,415
 17. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,123
 18. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,354
 19. Karnmai
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  456
 20. สหายแห่งธรรม
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  1,398
 21. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  7,402
 22. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,257
 23. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,028
 24. "อริยมรรค"
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,652
 25. ก้านไม้
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  2,253
 26. ตอบ:
  57
  เปิดดู:
  27,022
 27. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,166
 28. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  9,568
 29. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  4,216
 30. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,676
 31. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,590
 32. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,410
 33. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  988
 34. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,751
 35. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,932
 36. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,205
 37. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,696
 38. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,898
 39. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  7,227
 40. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  8,621
 41. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  4,092
 42. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  6,668
 43. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  9,335
 44. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,351

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...