เชิญร่วมบุญกฐินถวายกุศลแด่ครูบาอาจารย์ มหากษัตรย์ผู้เสียสละปกป้องบ้านเมืองเเละเหล่าทหารบริวารทั้งหมด

ในห้อง 'กฐิน - ผ้าป่า - งานวัด' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 30 มิถุนายน 2020 at 09:50.

 1. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  2,335
  ค่าพลัง:
  +3,967  เชิญร่วมบุญเป็น #เจ้าภาพร่วม กฐินตกค้าง ปีที่ 5 /2563
  เพื่ออุทิศให้คุรุแด่สาคุรุครูบาอาจารย์ มหากษัตรย์ผู้เสียสละปกป้องบ้านเมือง รวมทั้งเหล่าทหารบริวารทั่งหมด

  ถวายวัด ในเขตไทยและ เชียงตุง พม่า ดูตามวาระอีกครั้ง

  ต่อจากเหตุปี 2562
  ความ...............
  เรื่องกองบุญนี้ ผุดขึ้นในหัวผมช่วงต้นปี 62 หลายเดือนมาแล้ว แต่เนื่องด้วยปีเศรษฐกิจไม่สู่ดี ไม่มีเจ้าภาพจะไปทอดกฐินที่เชียงตุง ผมจึงไม่ได้โพสต์หรือทำอะไร แต่แล้วเรื่องก็ผุดขึ้นมาบ่อย ๆ โดยทีีผมก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไร ได้แต่รอเวลา ว่าสมควรไหมแล้วใครจะไปถวาย เพราะหลายสาเหตุ แม่ป่วย คนไม่่มีไปกัน วันนี้มีเจ้าภาพติดต่อเป็นเจ้าภาพกฐิน นำไปถวายเชียงตุง 1 วัด เลยเหมือนถึงเวลาที่ต้องโพสต์หาเจ้าภาพ และทำตามสิ่งที่ผุดขึ้นกลางหัว ให้สำเร็จบริบูรณ์
  ..
  .
  ตั้งใจว่าจะจัดกฐินเพื่อน้อมถวายกุศลแห่งกฐินทานนี้ให้แด่พระพี่นางสุพรรณกัลยา และเหล่าพี่น้องคนไทย ที่ต้องเสียชีวิตลงในระหว่างสงครามช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งที่ตายในไทย และตายในเขตพม่า ไม่มีใครได้ทำกุศล แผ่บุญให้

  ในปีนี้ ปรับเปลี่ยนเป็นถวายมหากุศล แด่สาคุรุครูบาอาจารย์ มหากษัตรย์ผู้เสียสละปกป้องบ้านเมือง รวมทั้งเหล่าทหารบริวารทั่งหมด สำหรับแต่ละท่านเมื่อเป็นเจ้าภาพกฐินแล้วก็ ให้อุทิศบูญให้แก่ครูบาอาจารย์ของแต่ละท่านโดยตรง โดยให้กรวดน้ำอุทิศบุญ พร้อมกับจุดธูป 5 เทียน1 ทำนอกชายคา

  โดยกองกฐิน ใช้งบ วัดละ 22}000 บาท เป็นเบื้องต้น
  แบ่งเป็นเจ้าภาพร่วม กัน 11 ท่าน หรือ 11 กอง กองละ 2}000 บาท
  (แต่ละกอง สามารถไปบอกบุญร่วมรายย่อยได้ตามสะดวก )

  11 ท่าน ถือเป็นเจ้าภาพเหมือนกันทุกประการเพื่อถวาย 1 วัด

  จำนวนวัดสามารถ ถวายได้หลายวัดเนื่องจากทางเชียงตุงไม่ค่อยมีเจ้าภาพกฐิน จะมีก็แต่วัดใหญ่ ๆ ในตัวเมือง

  ที่จะนำไปถวายเป็นเขตชานเมือง

  โดยทางเราจัดของถวายดังนี้
  1. ผ้าไตรเอก พร้อมบริวาร คัดสรรแต่ของจำเป็นที่ทางวัดต้องใช้จริง ตามงบ
  2. พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ อานิสงค์สูง
  3. จุตปัจจัย ถวายเพื่อพัฒนาวัดหรือเป็นค่าใช้จ่ายทุกอย่างของทางวัด
  4. ค่าภัตราหารเลี้ยงเพลพระ เจ้าภาพ และชาวบ้านที่มาร่วมงาน

  กำหนดการโอน ไม่เกิน วันที่ 15 ตุลาคม 2563

  ธนาคารธนชาต
  นายพุฒิภัทร ใจอินผล
  577-617-7020
  tel 082-961-9879

  การเป็นประธานหลักกฐิน กับร่วมบุญกฐิน อานิสงค์ก็จะต่างกันอยู่ หากมีโอกาสได้เป็นประธานกฐิน เป็นเจ้าภาพกฐิน สัก 1 วัดต่อปี จักทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในชาตินี้ ส่วนผู้ที่ร่วมบุญก็จะได้ รับผลของบุญในชาติต่อไป

  อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐินยังมีมากมาย ดังนี้
  1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย

  2.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ

  3.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย

  4.ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่

  5.ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป

  6.ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณ น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ

  #อานิสงส์การทอดกฐิน

  การทอดกฐินอานิสงส์มาก ท่านบอกว่าเอาแค่ทอดกฐินโดยเฉพาะ ตายแล้วเป็นเทวดา ๕๐๐ ชาติ คือเกิดเป็นเทวดาแล้วหมดอายุแล้วเกิดเป็นเทวดาน่ะ ๕๐๐ วาระ แล้วตายจากเทวดาได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ แล้วเป็นพระมหากษัตริย์ เป็นมหาเศรษฐี เป็นอนุเศรษฐี แล้วเป็นคหบดีอย่างละ ๕๐๐ ชาติ นี่ท่านบอกอานิสงส์ทอดกฐินให้ประโยชน์มาก คนที่เขาร่ำรวยนี่เขาทอดกฐินกันทั้งนั้นแหละ คนที่ไม่ได้ทอดกฐินรวยก็ไม่มาก แค่คหบดีก็เต็มกลืนแล้ว แต่คนที่มีทรัพย์สมบัติมากๆ มหาศาล ส่วนมากเป็นอานิสงส์กฐิน
  .......................................................................................

  จากหนังสือธัมมวิโมกข์ฉบับที่ ๑๖๒ หน้า ๓๕ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม(ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี


  คำอธิฐานสำหรับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

  ด้วยผลานิสงค์ ผลแห่งบุญ ที่ข้าพเจ้า ได้กระทำแล้วในครั้งนี้ ขอให้เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ในอนาคตกาล อันใกล้นี้เถิด

  แต่หากว่า ข้าพเจ้า ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ทุกภพชาติ ที่จะต้องเกิด ขอให้ให้เกิด ในครอบครัว ผู้มีสัมมาทิฐิ ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนา ได้ฟังพระธรรม ที่ถูกต้อง ได้พบกัลยาณมิตร ชี้ทางสว่าง ให้แก่ข้าพเจ้า

  ได้มีโอกาส ปฏิบัติธรรม จนบรรลุธรรมชั้นสูง อันเป็นปัจจัย ให้บรรลุ มรรคผลนิพพาน ในอนาคตกาล อันใกล้นี้เถิด

  ขอผลแห่งบุญนี้ จงถึง ซึ่งเจ้ากรรมนายเวร ของข้าพเจ้า เจ้าภาพทุกๆ ท่าน พรหมเทพเทวาอารักษ์ เจ้าป่าเจ้าเขา ผู้เป็นอารักษ์ แห่งพระบรมธาตุ พระอรหันต์ธาตุ ที่ได้ไปอัญเชิญมา พรหมเทพเทวา ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพัน กับข้าพเจ้า บิดามารดา ครูบาอาจารย์ กัลยาณมิตรทั้งหลาย ทั้งที่เป็นญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี ครูฑานาคานาคี โอปปาติกะทั้งหลาย จงร่วมอนุโมทนา
  และมีส่วนในบุญกุศลนี้ พร้อมกันด้วยเทอญ
   
 2. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  2,335
  ค่าพลัง:
  +3,967
  ขอร่วมบุญ 30 บาท เเละขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  2,335
  ค่าพลัง:
  +3,967
  ขอร่วมบุญ 20 บาทครับ อนุโมทนาสาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...