เรื่องเด่น วิชาการในโรงเรียนพระโพธิสัตว์

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย ธรรมวิวัฒน์, 13 ตุลาคม 2020.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  25,390
  กระทู้เรื่องเด่น:
  80
  ค่าพลัง:
  +111,130
  FB_IMG_1602579431442.jpg

  วิชาการในโรงเรียนพระโพธิสัตว์


  การบ่มรมบารมีแห่งพระโพธิสัตว์ หากมุ่งหมายดำเนินบนหนทางแห่งการโปรดสัตว์การปรารถนาเป็นผู้รอบด้านหรือบัณฑิต พึงอบรมรากฐานนี้จากวิทยาการห้าประการ
  ของพระโพธิสัตว์ดังนี้

  1.ศัพทะวิทยา
  คือ ภาษาใดในโลกล้วนแตก เชี่ยวชาญ
  เนื่องจากจะทำให้การสื่อสารส่งต่อพระธรรม
  แผ่ขยายหมุนเวียนไปตาม ชนชาติเชื้อชาติ กาลเวลา
  รวมถึงการรจนาพระสูตรธรรมคัมภีร์
  ล้วนต้องบ่มรมจากวิทยาการแขนงนี้

  2.ศิลปกรรมสถานะวิทยา
  คือ ความชำนาญในวิชาการก่อสร้าง
  ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการก่อสร้างศาสนสถาน
  ถือเป็นงานด่านแรกๆของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
  ที่จะต้องทำกัน เป็นงานที่เคี่ยวกรรมบารมีที่สุดอย่างหนึ่ง อารมณ์อันนอนเนื่อง ความเหน็ดเหนื่อย การทดสอบ
  และการพัฒนาบารมีบ่มเพาะได้อย่างมาก

  หากเป็นผู้มีบารมีในด้านนี้ สถานที่นั้นๆจะรุ่งเรื่องด้วยอาคารสถานที่อันเหมาะสม ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่อนิจจังต้องพังทลายลงในวันใดวันนึง แต่มันก็จะเป็นเนื้อนาบุญอันดับต้นๆสำหรับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้กระทำ
  เหมือนคำกล่าวว่า

  "แบกหินสร้างวัดร้อยก้อน
  ดับซึ่งอกุศลจิตเมื่ออนันตกาลที่สะสมมา
  เสียน้ำตาจากความเหนื่อยล้า ในการสร้างวัดหนึ่งหยด
  ดีกว่าจมในทะเลแห่งทุกข์ร้อยพันปี"

  3.ไภษัชยวิทยา
  คือ การรักษาโรค ทั้งกายและโรคทางใจ
  บารมีข้อนี้ต้องขยายความถึงผู้นำแห่งบารมีด้านนี้
  คือพระไภษัชยคุรุพทธเจ้า ตถาคตองค์นี้ มีความเชี่ยวชาญชำนาญ อรุระของพระองค์ยังให้กายและจิตปราศจากโรค
  ทั้งหกภูมิต่างมีโรคภัยเป็นการส่วนตัว

  การบำบัดตามแนวทางนี้ไม่ใช่บอกว่าคุณเป็นหมอแล้ว
  คุณเป็นผู้เป็นเลิศ คุณเป็นเภษัสกรแล้ว
  คุณเป็นผู้ดำรงอย่างเป็นเลิศ
  เมื่อคุณทำมันอย่างแลกเปลี่ยนกับเงิน
  ก็ยังไม่ชื่อว่า เป็นสร้างบารมีในสาขานี้
  หากคุณสามารถช่วยเหลือออกจากหัวใจ
  ด้วยธารณี ด้วยยา ด้วยกุศโลบายอันแยบยลนานา
  ซึ่งทำให้เขาหลุดพ้นอย่างแท้จริงจากความทุกข์
  นั่นได้ชื่อว่าผู้เป็นเลิศแห่งการรักษา

  "รักษาใจให้สรรพสัตว์ บำบัดทุกข์สารพัน
  พ้นทุกข์ในใจดุจรักษาโรคร้อยพัน"

  4.เหตุวิทยา
  ง่ายๆ เรียกตรรกศาสตร์
  แต่ในวิทยาการแห่งพระโพธิสัตว์นี้มีมากกว่านั้น
  การเข้าใจ เหตุและผลแห่งกรรมของสรรพสัตว์อย่างถ่องแท้

  เข้าใจเหตุย่อมดับซึ่งความคิด หรือกรรมลูกโซ่ในอนาคต
  เหตุต้นผลกรรมเป็นเรื่องสำคัญ ไม่มีใครหลีกหนีผลจากอดีตได้แต่เราแก้ไขอนาคตได้

  จึงเป็นวิชาอีกแขนงที่ต้องศึกษากฏของสัจธรรม
  ไม่เอาไว้เรียกเงินทอง เพื่อแก้กรรมอย่างที่ทำกันในปัจจุบัน

  วิชานี้อาจท่องใจความรวมได้ว่า
  " ปลูกเหตุอย่างไร ได้ผลอย่างนั้น
  ปลูกเหตุดี ได้รับผลดี
  สร้างเหตุชั่วช้า แล้วผลจะดีงามได้อย่างไร "

  5.อัธยาตมะวิทยา
  การหมุนเคลื่อนสัทธรรม เทศนาคำสอน
  ส่งมอบพระธรรมไปสู่จิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

  วิชาการสุดท้ายที่ต้องสั่งสมเหตุปัจจัย
  ที่ต้องมีความเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเหตุ
  หากไร้ซึ่งเหตุปัจจัยที่ผูกไว้กับสรรพสัตว์
  ถึงคุณแตกฉานในตัวหนังสือ รอบรู้ในธารณี
  แต่ขาดบุญสัมพันธ์กับสรรพสัตว์แล้ว ทุกอย่างก็จบ

  แสดง หรือพูดธรรมเท่าไร
  ก็ยากที่จะมีคนน้อมใจเชื่อ
  ดั่งที่โบราณท่านกล่าวไว้ว่า

  " พูดธรรมนั้นง่ายๆ แต่พูดให้คนนั่งฟังนั้นยาก
  ถึงแม้มีคนนั่งฟังยังง่าย แต่มีคนเข้าใจตามนั้นยาก
  แม้ว่าเข้าใจตามนั้นง่าย แต่ทำลายทิฐฐิมานะในใจนั้นยาก
  ถึงแม้ว่าที่สุดแล้วจะได้บรรลุโดยง่าย
  แต่เทศนาให้คนบรรลุกลับมาโปรดสรรพสัตว์ตามกำลังนั้น
  " เป็นเรื่องที่ยิ่งยากกว่า "

  อัธยาตมะนี้ บ่มรมมาจากสิ่งเดียว
  คือ " ความช่วยเหลือเกื้อกูล "
  หากขาดสิ่งนี้สิ่งเดียว
  ก็ยากที่จะเข้าถึงการหยั่งรากฐานของธรรมลงในใจสรรพสัตว์

  ถวายพุทธบูชา โดย อี้จู๋หลิน

  #ไม่มีวิชาไหนในหลักสูตรพระโพธิสัตว์ที่ไม่สำคัญ
  #เน้นหนักได้แต่ต้องรอบรู้รอบด้านบ่มรมในทุกด้าน
  #บัณฑิตคือผู้รอบรู้ทุกด้านอย่าเสียเวลาเปล่า
  #จงพากเพียรเถิดสังขารและเวลามีน้อย
  #เวลาชาตินึงๆจะเก็บเกี่ยวอะไรไปได้สักเท่าไร

  อย่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่เอาแต่นั่งวาดฝัน
  เฝ้ามองความสวยงามหรูหราจากของถวายบูชา
  เที่ยวชมสถานที่สวยงามบนบารมีคนอื่น
  บารมีของตนเองเมื่อไรจะลงมือทำ

  ภาพพระกวนอิมจาก วัดหลงซานซื่ เฉวียนโจว มณฑลฝู๋เจี้ยน
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...