ฤกษ์พรหมประสิทธิ์และฤกษ์หลวงปู่ปาน

ในห้อง 'ดูดวง และ ทำนายฝัน' ตั้งกระทู้โดย เฮียปอ ตำมะลัง, 12 กรกฎาคม 2010.

 1. เฮียปอ ตำมะลัง

  เฮียปอ ตำมะลัง ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  24,917
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +91,051
  <TABLE style="WIDTH: 660pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=877 border=0><TBODY><TR style="HEIGHT: 18pt" height=24><TD class=xl65 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; WIDTH: 181pt; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4; mso-ignore: colspan" align=left width=241 colSpan=2 height=24>ฤกษ์พรหมประสิทธิ์</TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; WIDTH: 125pt; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4" width=166></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; WIDTH: 125pt; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4" width=166></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; WIDTH: 89pt; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4" width=118></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; WIDTH: 140pt; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4" width=186></TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt" height=24><TD class=xl66 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4; mso-ignore: colspan" align=left colSpan=3 height=24>พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี</TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt" height=18><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4" height=18></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 21.95pt; mso-height-source: userset" height=29><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT: windowtext 2pt double; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; HEIGHT: 21.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=29>วัน</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent">อมฤตโชค</TD><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent">มหาสิทธิโชค</TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent">สิทธิโชค</TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent">วันเสีย</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>หมายเหตุ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24><TD class=xl88 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=24>อาทิตย์</TD><TD class=xl85 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent">๘ ค่ำ บารมีแก่กล้า</TD><TD class=xl82 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent">๑๔ ค่ำ เจ้าคนนายคน</TD><TD class=xl79 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent">๑๑ ค่ำ เกียรติสูง</TD><TD class=xl72 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent">๑๒ ค่ำ</TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent">1.ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24><TD class=xl89 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=24>จันทร์</TD><TD class=xl86 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๓ ค่ำ บารมีแก่กล้า</TD><TD class=xl83 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๑๒ ค่ำ เจ้าคนนายคน</TD><TD class=xl80 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๕ ค่ำ เกียรติสูง</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๑๑ ค่ำ</TD><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">2. ถ้าขัดกับฤกษ์อื่น ๆ ให้ใช้</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24><TD class=xl90 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=24>อังคาร</TD><TD class=xl86 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๙ ค่ำ งานด้านต่างประเทศ</TD><TD class=xl83 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๑๓ ค่ำ ฿ ชีวิตหักเหไปทางดี</TD><TD class=xl80 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๑๔ ค่ำ ฝีมือด้านช่าง ดี</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๗ ค่ำ</TD><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">ฤกษ์พรหมประสิทธิ์เพียงฤกษ์เดียว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24><TD class=xl91 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=24>พุธ</TD><TD class=xl86 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๒ ค่ำ ฿ งานด้านต่างประเทศ</TD><TD class=xl83 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๔ ค่ำ ชีวิตหักเหไปทางดี</TD><TD class=xl80 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๑๐ ค่ำ ฝีมือด้านช่าง ดี</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๕ ค่ำ</TD><TD class=xl76 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">3. ฿ คือ มหาเศรษฐีฤกษ์</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24><TD class=xl92 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=24>พฤหัสบดี</TD><TD class=xl86 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๔ ค่ำ งานด้านต่างประเทศ</TD><TD class=xl83 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๗ ค่ำ ชีวิตหักเหไปทางดี</TD><TD class=xl80 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๙ ค่ำ ศาสตร์ลึกลับ</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๖ ค่ำ</TD><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24><TD class=xl93 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=24>ศุกร์</TD><TD class=xl86 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๑ ค่ำ ฿ ให้คุณพิเศษ</TD><TD class=xl83 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๑๐ ค่ำ หาเงินเก่งใช้เก่ง</TD><TD class=xl80 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๑๑ ค่ำ ฿ มีเงิน-ย้ายบ้านบ่อย</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">๙ ค่ำ</TD><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0.5pt; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24><TD class=xl94 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=24>เสาร์</TD><TD class=xl87 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">๕ ค่ำ ให้คุณพิเศษ</TD><TD class=xl84 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">๑๕ ค่ำ หาเงินเก่งใช้เก่ง</TD><TD class=xl81 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">๔ ค่ำ ฿ มีเงิน ย้ายบ้านบ่อย</TD><TD class=xl77 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">๘ ค่ำ</TD><TD class=xl78 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dashed; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt" height=18><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4" height=18>  </TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4">

  </TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD></TR></TBODY></TABLE>
  +อมกฤตโชค

  อัษฎาสุริเยศแจ้ง จันทร์ตรี
  ภุมเมศเก้า โดยมีกล่าวไว้
  พุธองค์สอง ครูสี่ ศุกร์หนึ่ง
  เสาร์ห้า อมกฤตไซร์ โชคล้วนศุภผล  มหาสิทธิโชค

  สิบสี่ ทวาทศ ทั้งสุริย จันทร์
  ภุมเมศสิบสามสรรพ์ เลิศล้วน
  พุธสี่ เจ็ดชีวัน ศุกร์สิบ
  เสาร์สิบห้า สิทธิล้วน เที่ยงแท้มหาวัน


  สิทธิโชค
  สิบเอ็ดสุริยะ เก้าวันครู
  พุธทัศ สิบสี่ ภุมเมศแผ้ว
  จันทร์ห้า สี่เสาร์ชู สิทธิโชค
  ศุกร์สิบเอ็ดถ้วน ผ่องแผ้วภัยพาล

  <!-- google_ad_section_end --><!-- / message -->
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  <TABLE style="WIDTH: 384pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=508 border=0><COLGROUP><COL style="WIDTH: 28pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1353" span=12 width=37><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><TBODY><TR style="HEIGHT: 18pt" height=24><TD class=xl65 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; WIDTH: 196pt; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4; mso-ignore: colspan" align=left width=259 colSpan=7 height=24>ฤกษ์หลวงปู่ปานวัดบางนมโค

  </TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; WIDTH: 28pt; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4" width=37></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; WIDTH: 28pt; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4" width=37></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; WIDTH: 28pt; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4" width=37></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; WIDTH: 28pt; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4" width=37></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; WIDTH: 28pt; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4" width=37></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; WIDTH: 48pt; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4" width=64></TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt" height=18><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4" height=18></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 21.95pt; mso-height-source: userset" height=29><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT: windowtext 2pt double; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; HEIGHT: 21.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=29>ชวด </TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>ฉลู </TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>ขาล </TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>เถาะ</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>มะโรง</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>มะเส็ง</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>มะเมีย</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>มะแม</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>วอก</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>ระกา</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>จอ</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>กุน</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right height=24></TD><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>เสมอตัว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right height=24></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl72 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>ตกต่ำ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right height=24></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>ลาภ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right height=24></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>ชัย</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right height=24></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl72 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>โจร</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right height=24></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl72 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>กาลกิณี</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right height=24></TD><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right></TD><TD class=xl76 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt dotted; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>มรณะ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt" height=18><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4" height=18></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4; mso-ignore: colspan" align=left colSpan=10 height=17>รถยนต์ ซื้อวันอาทิตย์ ใช้ วันพฤหัสบดี / ซื้อวันพฤหัสบดี ใช้ วันอาทิตย์</TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4; mso-ignore: colspan" align=left colSpan=7 height=17>เสาร์ ๕ ห้ามทำการมงคล ยกเว้น พุทธาภิเศก</TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4; mso-ignore: colspan" align=left colSpan=4 height=17>พฤหัสบดี ไม่ควรแต่งงาน</TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4; mso-ignore: colspan" align=left colSpan=4 height=17>อาทิตย์ ห้ามขึ้นบ้านใหม่</TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4; mso-ignore: colspan" align=left colSpan=9 height=17>ศุกร์ ๙ ค่ำ พฤหัส ๘ ค่ำ ห้ามปลูกบ้าน แต่สร้างโบสถ์และวิหารดี</TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl68 style="BORDER-LEFT-COLOR: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM-COLOR: #f4f4f4; BORDER-TOP-COLOR: #f4f4f4; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #f4f4f4; mso-ignore: colspan" align=left colSpan=12 height=17>*หมายเหตุ ใช้คู่กับฤกษ์พรหมประสิทธิ์ ถ้าขัดกันให้ใช้ ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ อย่างเดียว</TD></TR></TBODY></TABLE>


  ดิถีมหาโชค

  วันดี ดิถีมงคล 5 ประการ โบราณถือกันมาก

  ดิถีอำมฤตโชค วันไม่ตาย เป็นวันทิพย์ เป็นดิถีดีที่สุด เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานทั่วไปเกี่ยวกับความราบรื่นและสบาย ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้น ดีกว่าข้างแรม แต่อย่างไรก็ตามข้างแรมก็ใช้ได้ให้คุณเช่นกัน

  ดิถีมหาสิทธิโชค วันให้ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เป็นดิถีที่ดีรองลงมา เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานสำคัญที่เป็นโครงการระยะสั้น ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้น ดีกว่าข้างแรม แต่อย่างไรก็ตามข้างแรมก็ใช้ได้ให้คุณเช่นกัน

  ดิถีสิทธิโชค วันให้ความสำเร็จ วันโชคดี วันให้ลาภผล เป็นดิถีที่ดีรองลงมา เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานที่เป็นโครงการระยะยาว ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้น ดีกว่าข้างแรม แต่อย่างไรก็ตามข้างแรมก็ใช้ได้ให้คุณเช่นกัน

  ดิถีชัยโชค วันแห่งชัยชนะ วันทำให้เกิดความภูมิใจ วันได้รับความสำเร็จจากการต่อสู้ เป็นดิถีที่ดีรองลงมา เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานที่ต้องต่อสู้แข่งขันหรือรบทับจับศึก ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม

  ดิถีราชาโชค วันได้รับชัยชนะด้วยบารมี เป็นดิถีที่ดีรองลงมา เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม


  *** อ้างอิง ***
  ผมคัดลอกมาจากตำราเก่าในเว็บแห่งหนึ่งจำไม่ได้ว่าจากเว็บอะไร
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 7 ธันวาคม 2013
 2. ผู้เลื่อมใสศรัทธา

  ผู้เลื่อมใสศรัทธา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  911
  ค่าพลัง:
  +2,080
  ขอขอบคุณครับ

  นี้ขอถามหน่อยนะครับ

  ฤกษ์ อมฤตโชค มหาสิทธิโชค สิทธิโชค ฤกษ์ไหนดีสุดอะครับ

  คือ พอดีที่บ้านจะตั้งพระพุทธรูปอะครับ

  ขอบคุณครับ
   
 3. เฮียปอ ตำมะลัง

  เฮียปอ ตำมะลัง ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  24,917
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +91,051
  ไม่แน่ใจว่าฤกษ์ไหนดีที่สุด แต่ทุกครั้งเขาจะกล่าวเอาไว้ว่า

  ฤกษ์อมฤตโชค เป็นลำดับที่ ๑

  ฤกษ์มหาสิทธิโชค เป็นลำดับที่ ๒

  ฤกษ์สิทธิโชค เป็นลำดับที่ ๓

  แบบนี้ทุกครั้งเสมอครับ
   
 4. new2009

  new2009 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  37
  ค่าพลัง:
  +34

  ฤกษ์หลวงปู่ปานดูยังไงครับ
   
 5. เฮียปอ ตำมะลัง

  เฮียปอ ตำมะลัง ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  24,917
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +91,051
  <TABLE class=tborder id=post4197172 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #ffffff 0px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid">วันนี้, 01:10 PM </TD><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #ffffff 0px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid" align=right> #[​IMG]
  ไม่แน่ใจว่าฤกษ์ไหนดีที่สุด แต่ทุกครั้งเขาจะกล่าวเอาไว้ว่า

  ฤกษ์อมฤตโชค เป็นลำดับที่ ๑

  ฤกษ์มหาสิทธิโชค เป็นลำดับที่ ๒

  ฤกษ์สิทธิโชค เป็นลำดับที่ ๓

  แบบนี้ทุกครั้งเสมอครับ
  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  ฤกษ์หลวงปู่ปานดูยังไงครับ<!-- google_ad_section_end -->
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  ดูปีนักษัตร เช่น ปีพ.ศ.๒๕๕๔ เป็นปีเถาะ

  เลข ๑ คือ วันอาทิตย์ เลข ๒ คือ วันจันทร์ .... เลข ๗ คือ วันเสาร์

  ดังนั้นวันดีของปีเถาะ คือ วันเสาร์(๗) และ วันพุธ(๔) ครับ
   
 6. mordoo_ok

  mordoo_ok Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  95
  ค่าพลัง:
  +39
  .. ขอบพระคุณมากๆ ครับ ..

  .. ขอเก็บไว้เป็นข้อมูล และหลักฐานอ้างอิงนะครับ ..

  .. ขออนุโมทนา ด้วยนะครับ ..
   
 7. แสนโชค

  แสนโชค เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กันยายน 2009
  โพสต์:
  267
  ค่าพลัง:
  +327
  ดูไม่ค่อยเข้าใจ ขอถามหน่อยค่ะ ถ้าจะเปิดร้านใหม่เดือนมคปีหน้าควรเป็นวันไหนบ้างคะ

  เจ้าร้านเกิดปีมะแม(เกี่ยวไหม)

  ขอบคุณค่ะ
   
 8. เฮียปอ ตำมะลัง

  เฮียปอ ตำมะลัง ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  24,917
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +91,051
  [​IMG]

  http://palungjit.org/threads/ปฏิทิน...นพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาปี-๒๕๕๔.267496/

  แนะนำ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ฤกษ์มหาสิทธิโชค
  .
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 28 ธันวาคม 2010
 9. แสนโชค

  แสนโชค เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กันยายน 2009
  โพสต์:
  267
  ค่าพลัง:
  +327
  ขอบคุณเฮียปอหลายๆเน้อ มีความสุขมากๆ

  เสียดายเดือนมคไม่มีฤกษ์อมฤตโชคเลย
   
 10. taw_wan

  taw_wan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  178
  ค่าพลัง:
  +123
  ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ใช้สำหรับ ปี พ.ศ. 2554 ใช่หรือเปล่าค่ะเฮีย ?
   
 11. เฮียปอ ตำมะลัง

  เฮียปอ ตำมะลัง ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  24,917
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +91,051


  ใช่ครับ ในโพสท์ที่ #8 คือ ของปี พ.ศ.๒๕๕๔ ครับ:cool:
   
 12. ลัก...ยิ้ม

  ลัก...ยิ้ม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  3,410
  ค่าพลัง:
  +15,760
  สวัสดีปีใหม่ ขอให้ทุก ๆ ท่านประสบความสุขและความสำเร็จดั่งใจหวังทุก ๆ ประการที่ปรารถนานะคะ

  อาเฮียปอฯ จ๋า ... มีแบบที่หลวงพี่เล็กท่านแจกไหมค่ะ ที่แบบกำหนดเดือน แล้วระบุตัวเลขวันเลยนะคะ ยิ้มชอบแบบนั้น ถ้ามีโปรดสงเคราะยิ้มสักนิดนะคะ
   
 13. เฮียปอ ตำมะลัง

  เฮียปอ ตำมะลัง ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  24,917
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +91,051
  สวัสดีครับ เจ้เหมียว ๆ ^^

  ผมได้ข้อมูลของพ.ศ.๒๕๕๔ มาจากคุณญ.หญิง ครับ

  Linkนี้เลยครับ

  http://palungjit.org/threads/ป��...��.267496/
   
 14. ลัก...ยิ้ม

  ลัก...ยิ้ม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  3,410
  ค่าพลัง:
  +15,760
 15. leechayaporn

  leechayaporn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  223
  ค่าพลัง:
  +185
  สวัสดีค่ะเฮียปอ เมื่อเดือนมค.ปีนี้เฮียปอให้ฤกษ์ทำบุญโรงงาน ดีมากเลย กิจการรุ่งมาก
  จนถึงวันนี้ยังมีงานไม่หยุด แต่พรุ่งนี้ยังทำงานอีกวัน เพราะลูกน้องขอกลับบ้านกัน
  ปีนี้ ขอเฮียปอดูฤกษ์เดือนมค.ให้อีกนะคะ วันไหนดี ขอบคุณเฮียปอมากๆค่ะ โอกาสนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดคุ้มครองและอำนวยพรให้เฮียปอมีความสุข ความเจริญ
  คิดสิ่งใดสมความปรารถนาและสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่จนนะคะ
   
 16. เฮียปอ ตำมะลัง

  เฮียปอ ตำมะลัง ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  24,917
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +91,051

  บุญบารมีคุณlee. สร้างเอาไว้ดีแล้ว ทำให้ได้ฤกษ์อันมงคลครับ

  ขอให้ระลึกถึง สมเด็จองค์ปฐม พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์

  มีหลวงปู่ปาน และ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เป็นที่สุดครับ

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  แนะนำว่า วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๒ ปีขาล

  ได้มหาสิทธิโชค และ วันลาภ

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++

  [​IMG]
   
 17. leechayaporn

  leechayaporn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  223
  ค่าพลัง:
  +185
  ขออนุโมทนาบุญ ขอบุญกุศลตอบสนองกลับเฮียปอเป็นพันๆเท่าค่ะ
   
 18. new2009

  new2009 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  37
  ค่าพลัง:
  +34
  หมายความว่าวันเสาร์กับวันพุธของปีนี้ดีแค่สองวันนี้นั่นหมายความว่าแต่ละเดือนมีดีสองวันนี้เท่านั้นใช่ไหม และใช้ดูปีปัจจุบันและปีต่อไปไม่ได้ดูอ้างอิงปีที่เกิดใช่ไหมครับ
   
 19. เฮียปอ ตำมะลัง

  เฮียปอ ตำมะลัง ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  24,917
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +91,051
  ใช้ครับ


  หลังจาก ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ จะเปลี่ยนเป็นปีเถาะ วันเสาร์ และ วันพุธ จะเป็นวันที่ดีครับ


  วันเสาร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ยังเป็นวันแรรม ๑๑ ค่ำเดือน ๑ ปีขาล
  วันดียังคงเป็น วันศุกร์และวันอังคารครับ


  ฤกษ์ของหลวงปู่ปาน ใช้ดูปีปัจจุบันไม่เกี่ยวกับปีเกิดของเราครับ
   
 20. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,486
  อนุโมทนาค่ะ เฮียปอ มาดูฤกษ์อยู่ที่นี่เอง
  [​IMG]
   

แชร์หน้านี้

Loading...