ร่วมบุญกับวัดนํ้าลอม ถวายยา ธูปเทียน ภัตตาหาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เเด่วัดที่ขาดแคลน10วัด 14กค.65

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 24 มิถุนายน 2022.

 1. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  32,316
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +45,746
  7a1AEOTL5xZHokscN9EH_x7rUkZqHE6TxvSw_SJbnrfb2Be&_nc_ohc=4duMvUQkH0oAX_hcYLF&_nc_ht=video.fbkk8-2.jpg
  GIhAO9UnzxH6E3xe3U9MXaWuEg&_nc_ohc=wvZXSQoEuHcAX_nuDm8&tn=UhKjNZr9pGvvKifI&_nc_ht=video.fbkk13-2.jpg


  1f64f.png พระพุทธเจ้าตรัสว่า 1f64f.png
  "ใครต้องการอุปัฏฐากตถาคต พึงกำหนดพยาบาลภิกษุไข้"
  การพยาบาลหรือ บำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปัฏฐากพระองค์
  #โครงการถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด
  ในถิ่นทุรกันดาร ๑๒ วัด
  (สำรวจแล้วเหลือ ๑๐ วัด)ที่ยังขาดจริง
  วันเข้าพรรษา ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๕
  " 1f33c.png บุญเร่งด่วน 1f33c.png " เข้าพรรษา
  1f64f.png วัดน้ำลอมขอเป็นสะพานบุญช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลน
  # "บุญใหญ่สองต่อ ช่วยพระ และชาวบ้าน"
  #บุญถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด
  -อายุยืนยาว มีพละกำลังดี ไม่ป่วยไข้
  #บุญถวายเทียนพรรษา
  -มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง รุ่งโรจน์
  #บุญถวายอาหาร น้ำดื่ม
  -มีกินมีใช้ตลอด ไม่อดอยาก ชาตินี้และชาติหน้า
  1f338.png วัตถุประสงค์ 1f338.png
  1.เพื่อให้วัดในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนมีตู้ยา พร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ไว้ใช้เพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
  2.เพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างของสังคมด้านสุขอนามัย สามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชน ชุมชนได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทำให้พระพุทธศาสนาของชาติแข็งแรงและมั่งคงยั่งยืนยาว
  3.เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา หลักการบูรณาการพุทธธรรม กับระบบบริการสาธารณสุขแบบองค์รวม
  4.เพื่อส่งเสริมให้วัดทุกวัด และคนในชุมชนมีความสามัคคีช่วยเหลือกัน โดยไม่แบ่งแยกวัดไม่แบ่งแยกชุมชน และช่วยไปหลายตำบล
  5.เพื่อให้คนในชุมชนสำนึกรักบ้านเกิด มาช่วยกันดูแลปกป้อง ส่งเสริมสืบทอดพระพุทธศาสนาในชุมชนของเราเองให้คงอยู่ และไม่ได้สร้างแค่โบราณสถานโบราณวัตถุในวัด แต่ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแลช่วยเหลือพระสงฆ์ในวัดด้วย
  #กองบุญละ 99 บ.หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
  หรือจะถวายเป็นสิ่งของเช่น ยาสามัญ ตู้ยา ข้าวสาร อาหารแห้งติดต่อได้ที่วัดน้ำลอมหรือแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพดังนี้
  1.เจ้าภาพถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญทั้งชุด(ชุดใหญ่) พระสงฆ์/เณร 6 รูปขึ้นไปชุดๆละ 3,499 บ.
  2.เจ้าภาพถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญทั้งชุด(ชุดกลาง) พระสงฆ์/เณร 3-5 รูป ชุดๆละ 2,999 บ.
  3.เจ้าภาพถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญทั้งชุด(ชุดเล็ก)
  พระสงฆ์/เณร 1-3 รูป ชุดๆละ 1,999 บ.
  #(ยาที่พระมีจะเป็นยาธาตุน้ำแดง ยาธาตุน้ำขาว)
  หรือจะร่วมบุญ
  4.เจ้าภาพเทียนพรรษาขนาด9×60ซม. 1คู่
  ชุดธูปเทียน(พระสงฆ์ทำวัตรเช้า-เย็น) ชุดหลอดไฟฟ้า
  ชุดๆละ 1,299 บ.
  5.เจ้าภาพชุดข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม
  ไว้ในยามจำเป็นที่พระสงฆ์ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ช่วงฝนตก (ข้าวสาร น้ำดื่ม ปลากระป๋อง มาม่าอื่นๆ)
  ชุดๆละ 1,299 บ.
  ..........................................................................
  #เจ้าภาพที่ถวายตู้ยาพร้อมยาสลักชื่อเจ้าภาพไว้ที่ตู้ยา(ขอเป็นชื่อที่ไม่เกิน 40 ตัวอักษร)
  #ร่วมบุญกองบุญละ 99 บ.หรือตามกำลังศรัทธา
  2705.png บัญชีธนาคาร:กรุงไทย
  2705.png ชื่อบัญชี: "กองทุนสร้างอุโบสถวัดน้ำลอม"
  2705.png เลขที่บัญชี : 630-0-80617-0
  260e.png 061-5152944(ผู้ช่วยงานเอกสารเจ้าอาวาส)
  0930487338 หลวงพ่อยอด(รองเจ้าอาวาส)
  1f537.png พระอธิการเสมือน ญาณสังวโร
  (เจ้าอาวาสวัดน้ำลอม)
  พระมหาอัมพร วรเมธี
  (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สร้างอุโบสถวัดน้ำลอม)
  ....................... 1f33c.png 1f33c.png 1f33c.png 1f33c.png ...............................
  #ท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตรแจ้งทางข้อความเพจเท่านั้น และทุกครั้งที่โอนแนบสลีบใต้โพสต์ทุกครั้งพร้อมเขียนชื่อนามสกุลของผู้ใจบุญ
  #วัดมีบัญชีนี้บัญชีเดียวไม่มีบัญชีอื่น
  ........................................................................
  ........................................................................
  1f6a9.png อานิสงส์จากการถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด ถวายเทียนพรรษา ถวายธูปเทียน ถวายอาหารแห้ง น้ำดื่ม
  -ทำให้มีอายุยืนยาว
  -ทำให้มีพละกำลังดี ไม่ป่วยไข้ ไร้โรคภัยเบียดเบียน
  -ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่งคงยั่งยืน
  -มีเดชบารมีมาก มียศ มีวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต
  -มีดวงปัญญาสว่างไสว ทั้งชาตินี้และชาติหน้า
  มีความเจริญรุ่งเรือง ด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ
  -มีกินมีใช้ตลอดไม่อด
  1f64f.png สาธุสาธุสาธุ 1f64f.png

  ที่มา:


   
 2. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  32,316
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +45,746
  ขอร่วมบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  11,564
  ค่าพลัง:
  +9,548
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. MK2508

  MK2508 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,146
  ค่าพลัง:
  +3,031
  หมู่คณะขอร่วมบุญถวายตู้ยาสามัญประจำวัด 10วัดในถิ่นทุรกันดาร ร่วมกับวัดน้ำลอม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วันเข้าพรรษา 14กค65
  B7CFCF91-35C3-4A64-BBBB-5CBBC81B90F3.jpeg ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
   

แชร์หน้านี้

Loading...