*** ยุคศิวิไลซ์ ****

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย หนุมาน ผู้นำสาร, 7 มกราคม 2020.

 1. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** ยุคศิวิไลซ์ โลกสงบสุข ****

  เริ่มต้น...กฎหมายสัจจะธรรม
  สิ่งที่ขุดขึ้นมาจาก พื้นดิน พื้นน้ำ ใต้โลก
  เป็นของประชาชนทั้งมวล
  ที่อยู่ประเทศนั้น
  ไม่ให้เอามาเป็นของส่วนตัว ส่วนบุคคล
  ครอบครัว พรรคพวกใดพวกหนึ่ง
  .
  ...เพื่อความสงบสุข....
  เราถือสัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 2. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** กิจกรรมศิวิไลซ์ ****

  ทุกกิจกรรมการกระทำ
  มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด
  คือ ... "ความสงบสุข"....

  ... "กฎระเบียบทุกข้อ"....
  ส่งเสริมความสงบสุข
  ของแดนศิวิไลซ์

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 3. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** ผู้บริหาร Thailand แดน Civilize ****

  ... นำความยิ่งใหญ่บันลือโลก....
  เมื่อประชาชนคนไทย
  ให้สัจจะปฏิญาณตนพร้อมเพรียงกัน

  ข้าพเจ้า....... ขอถวายสัจจะ
  ...ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ....
  เพื่อความสงบสุขของประเทศไทย
  และสันติภาพของมวลมนุษย์ ตลอดไป

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 มิถุนายน 2022
 4. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** ทองคำ ๒๕๐๐ เมกกะตัน ****

  ที่จากไป...
  กำลังไหลย้อนกลับคืนถิ่นฐานเดิม
  เข้าสู่ ....ยุคศิวิไลซ์...

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 5. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** คืนทรัพย์สู่แผ่นดิน ****

  โครงกรรม... " ยึดทรัพย์ จับกลับบ้าน"
  ใครทำผิดต่อชาติ
  ให้โอนกลับเข้าท้องพระคลัง
  ทำความดี ดีกว่าทำความผิดชั่ว

  ชาติไทย ...หมายถึง
  คนไทย กับ แผ่นดินไทย

  แผ่นดินไทย ....หมายถึง
  ดินน้ำลมไฟ ในอาณาเขตประเทศไทย

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 6. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** กฎหมายสร้างกรรมประเทศ ****

  ข้อกฎหมาย...
  ที่ส่งเสริมให้เกิด....การกระทำบาป
  ผู้คนก็จะทำบาปกันมาก
  เกิดเป็นกรรมบุคคลจำนวนมาก
  รวมกันเป็น ...กรรมของประเทศ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 7. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** ธุรกิจศิวิไลซ์ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ****

  ธุรกิจส่งออกทั่วโลก
  - ธุรกิจครัวอาหาร ยาสมุนไพร
  - ธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าอาภรณ์

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 8. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** ก้าวข้ามกรรม ****

  ด้วย สัจจะทำ
  ...ถือสัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด....

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 9. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** ก้าวเดินสู่ยุคศิวิไลซ์ ****

  Corruption คอรัปชั่น ....
  เป็นเชื้อโรคทำลายความแข็งแรง

  Sajja สัจจะ ....
  เป็นภูิคุ้มกันเชื้อโรค

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 10. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** สัจจะทำหน้าที่ตน ****

  กฎหมาย... เมื่อ เป็นความจริง
  บ้านเมือง จึง....ศักดิ์สิทธิ์...

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 11. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** เป้าหมายชนเผ่าคิดปกครองโลก ****

  จะทำไม่สำเร็จ
  เพราะขาด..."เมตตา"....

  ถ้าโหดร้ายมาก
  ...โลก....ก็ไม่ให้อยู่

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 12. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** สัจจะพาก้าวข้ามกรรม ****

  1656555404453.jpg

  ... ถือสัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ....

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 13. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** ขาดสัจจะ ****

  ชีวิตที่จ้องจับผิดคนอื่น
  ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น
  ไม่มีทางเจริญขึ้น
  มีแต่ตกต่ำลง

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 14. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** ใครจะไปทางไหน ตัดสินใจเอง ****

  เดินตาม...ความเชื่อ ความเห็น....
  มีแต่หายนะ

  เดินตาม...สัจจะ....
  มีแต่เจริญนะ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 15. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** เหตุสงครามทั่วโลก ****

  เศรษฐกิจโลกหยุดชะงัก
  เพราะโลกขาดแหล่งลงทุนใหม่
  และใหญ่เพียงพอ

  และความเชื่อมีอำนาจ
  ที่จะปกครองโลก

  การสร้าง Civilize Land
  แดนศิวิไลซ์ โดยเชิญชวน
  ชวนทุกชาติทั่วโลกมาร่วมลงทุน
  จึงเป็นทางออกที่ยิ่งใหญ่

  ถือสัจจะข้อเดียวกัน
  เพื่อความสงบสุขของมวลมนุษยชาติ
  ...เราไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด....

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 16. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** กำหนดกรรมคนสร้างความแตกแยก ****

  ชีวิตที่เหลือก็จะพบกับความแตกแยก
  เมื่อไม่เอาสัจจะ โลกเขาก็ไม่เอาไว้

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 17. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** กฎหมายศิวิไลซ์ ****

  ทำไม่ยาก ขอให้มี "สัจจะ"
  ... เราไม่ฝักใฝ่ฝ้ายใด ....

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 18. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** การกระจายอำนาจ ****

  ส่งเสริมให้เกิด...
  การกระจายอำนาจสัจจะทำ
  ไปสู่มวลมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม
  เพื่อความสงบสุขทั่วโลก....

  เราถือสัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 19. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** โลกธรรมนูญ ****

  ข้อสังเกต...
  มี... "ความสงบสุข " ...เป็นเป้าหมาย
  อยู่ในบรรทัดแรก ของกฎหมายธรรมนูญ
  ของทุกประเทศในยุคศิวิไลซ์

  ประเทศไหน ทำก่อน
  ก็เบนเป้าหมาย เข้าสู่ยุคศิวิไลซ์ก่อน....

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 20. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,528
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** ชาติศิวิไลซ์ มั่นคง ไม่หวั่นไหว ****

  ยุทธศาสตร์หนึ่งไม่มีสอง
  ...สัจจะทำกู้ชาติบ้านเมือง....

  กาย วาจา ใจ ตรงกัน ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
  ...เพื่อความสงบสุข....

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   

แชร์หน้านี้

Loading...