ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  492
  เปิดดู:
  54,882
 2. ตอบ:
  99
  เปิดดู:
  20,140
 3. ตอบ:
  363
  เปิดดู:
  26,784
 4. ตอบ:
  181
  เปิดดู:
  9,304
 5. ตอบ:
  557
  เปิดดู:
  36,870
 6. ตอบ:
  242
  เปิดดู:
  20,664
 7. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  27
 8. ตอบ:
  400
  เปิดดู:
  30,519
 9. ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  4,739
 10. ตอบ:
  150
  เปิดดู:
  29,123
 11. ตอบ:
  133
  เปิดดู:
  6,927
 12. ตอบ:
  53
  เปิดดู:
  15,892
 13. ตอบ:
  125
  เปิดดู:
  25,265
 14. ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  5,926
 15. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  41
 16. ตอบ:
  190
  เปิดดู:
  24,324
 17. ตอบ:
  221
  เปิดดู:
  31,556
 18. ตอบ:
  72
  เปิดดู:
  8,431
 19. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  57
 20. ตอบ:
  105
  เปิดดู:
  11,155
 21. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  83
 22. ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  1,370
 23. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  76
 24. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  61
 25. ตอบ:
  126
  เปิดดู:
  16,806
 26. ตอบ:
  68
  เปิดดู:
  6,780
 27. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  74
 28. ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  4,923
 29. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  70
 30. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  96
 31. ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  4,741
 32. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  85
 33. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  77
 34. ตอบ:
  67
  เปิดดู:
  6,703
 35. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  142
 36. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  134
 37. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  136
 38. ตอบ:
  37
  เปิดดู:
  17,076
 39. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  163
 40. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  136
 41. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  152
 42. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  133
 43. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  3,918
 44. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  186
 45. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  236
 46. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  180
 47. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  186
 48. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  175
 49. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  154
 50. ตอบ:
  134
  เปิดดู:
  22,167

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...